Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1: Προϊόντα

1.1. Baby Toy
Αφορά καινοτόμα παιχνίδια για μωρά

1.1.1. Best Activity Toy 0-24 Months
1.1.2. Best Interactive Toy 0-24 Months
1.1.3. Best Greek Handmade Toy 0-24 Months

1.2. Baby Feeding Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του μωρού

1.2.1. Best Portable Feeding Product / Equipment Set
1.2.2. Best Product for Bottle Feeding
1.2.3. Best Baby Steriliser
1.2.4. Best Product for Breast Feeding
1.2.5. Best Highchair or Seat
1.2.6. Best Electronic Breast Pump
1.2.7. Best Electronic Baby Food Processor
1.2.8. Best Μilk Μaker
1.2.9. Best Baby bib
1.2.10. Βest Pacifer

1.3. Baby Nutrition Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα διατροφή του μωρού όπως: Milk Formula, Baby Food, Baby Yogurt, Baby Dessert, Baby Snack, Baby Beverage κ.α.

1.4. Baby Sleeping Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον ύπνο του μωρού όπως: Sleep Accessories, Nursery Bedding / Crib, Baby Mattress, Nursery Accessories, Baby Monitor, Baby Rocker / Swing κ.α.

1.4.1. Best Baby Rocker/Swing

1.5. Baby Bathtime Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για το μπάνιο του μωρού

1.5.1. Best Shampoo
1.5.2. Best Baby Bath
1.5.3. Best Baby Bathtime Accessory

1.6. Baby Travel Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο ταξίδι του μωρού

1.6.1. Best Babycarrier / Back Carrier / Wrap
1.6.2. Best Changing Bag Under
1.6.3. Best Pushchair
1.6.4. Best Double Pushchair
1.6.5. Best Travel System
1.6.6. Best Stroller
1.6.7. Best Car Seat
1.6.8. Best Travel Accessory
1.6.9. Best Swimming Product

1.7. Babycare Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την περιποίηση του μωρού

1.7.1. Best Disposable Nappy
1.7.2. Best Nappy Pants
1.7.3. Best Swim Nappy
1.7.4. Best Babywipes
1.7.5. Best Organic Babycare Product
1.7.6. Best Baby Care Cream
1.7.7. Best Toilet/Potty Training Product
1.7.8. Best Teething Product
1.7.9. Best Sun Care Protection
1.7.10 Best Skin Care for Atopic Dermatitis
1.7.11 Βest Babycare gadget

1.8. Clothes & Outdoor Wear
Αφορά ρούχα, παπούτσια και προϊόντα καθαρισμού που απευθύνονται σε μωρά

1.8.1. Best Baby Clothing Brand
1.8.2. Best Baby Footwear
1.8.3. Best Cleaning Product

1.9. Pregnacy and Breastfeeding Products & Services

1.9.1. Best Pregnancy Feeding Product
1.9.2. Best Pregnancy Sleeping Product
1.9.3. Best Pregnancy Bathtime Product
1.9.4. Best Pregnancy or Breastfeeding Travel Product
1.9.5. Best Pregnancy care Product
1.9.6. Best Pregnancy Clothes & Outdoor Wear
1.9.7. Best Breastfeeding care Product
1.9.8. Best Innovative Pregnancy Treatment
1.9.9. Best Innovative Breastfeeding Treatment
1.9.10. Best Pregnancy Supplement
1.9.11. Best Breastfeeding Supplement
1.9.12. Best Pregnancy Pillow
1.9.13. Best Pregnancy Health Service
1.9.14. Best Pregnancy Leisure Time Service
1.9.15. Best Pregnancy Education Service
1.9.16. Best Pregnancy Media Service
1.9.17. Best Pregnancy Retail Service
1.9.18. Best Birth Center
1.9.19. Best Greece Independent Birth Center
1.9.20. Best Birth Center as Department in Hospital
1.9.21. Best Maternity Clinic
1.9.22. Best IVF Center
1.9.23. Best IVF Clinic in Hospital

1.10. Maternity Product
Αφορά προϊόντα εγκυμοσύνης όπως: Maternity Skincare Products, Feeding Clothing, Pregnancy Pillow, Maternity Fashion Brands κ.α.

Πυλώνας 2: Υπηρεσίες

2.1. Baby Health Service
Αφορά καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας που αφορούν την εγκυμοσύνη και τα μωρά όπως: Maternity Hospital, Stem Cells & Tissue Center, Baby Insurance Program, Baby Healthcare Program κ.α.

2.1.1. Best After Birth Recovery Program

2.2. Baby Leisure Time Service
Αφορά καινοτόμες υπηρεσίες για τον ελεύθερο χρόνο και τη ψυχαγωγία του μωρού όπως: Playground, Swimming Pool, Baby Activity, Babysitting Service κ.α.

2.3. Baby Education Service
Αφορά καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης που αφορά τα μωρά όπως: Kindergarten, Baby Education Activity κ.α.

2.3.1. Νewborn Πρόγραμμα- Ύπνος, φαγητό, κολικοί, δραστηριότητες, ανάπτυξη

2.4. Baby Media Service
Αφορά καινοτόμες υπηρεσίες των media που αφορούν μωρά και νέους γονείς όπως: Book, Site, Magazine (Printed or Online), App κ.α.

2.4.1. Best Mother-Baby Site
2.4.2. Best Mother-Baby YouTube Channel
2.4.3. Best Mother-Baby Instagram Page
2.4.4. Best Mother-Baby Facebook Page
2.4.5. Best Mother-Baby Product Campaign
2.4.6. Best Book Against sab-fertility

2.5. Baby Retail Service
Αφορά καινοτόμες retail υπηρεσίες που αφορούν μωρά και νέους γονείς

2.5.1. Best Baby Store
2.5.2. Best Baby Shoes Store
2.5.3. Best Baby Toys Store
2.5.4. Best Baby Furniture Store
2.5.5. Best Baby Online Store

Πυλώνας 3: Marketing / R&D

Αφορά καινοτόμες πρακτικές που αφορούν το μάρκετινγκ, το R&D και τις πωλήσεις των προϊόντων

3.1. Best Launch (NEW)
3.2. R&D (ΝΕW)
3.3. Best Campaign (NEW)
3.4. Sales (ΝΕW)
3.5. Best Corporate Social Responsibility
3.6. Best Zero Waste Company

Πυλώνας 4: Miscellaneous

4.1. Miscellaneous*
* Σε αυτήν την ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Miscellaneous” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες – Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Κορυφαία Βραβεία / Grand Awards / Platinum

Τα κορυφαία βραβεία δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

Platinum award 10 βαθμοί
Gold award 7 βαθμοί
Silver award 3 βαθμοί
Bronze award 1 βαθμός

Mother & Baby Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στo Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1, 2 και 3.

Mother & Baby Company of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1, 2, και 3.

Mother & Baby Service of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Υπηρεσία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 2 και 3.

Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.