Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1: Products

1.1. Baby Toy
Αφορά καινοτόμα παιχνίδια για μωρά

1.1.1. Best Activity Toy 0-24 Months
1.1.2. Best Interactive Toy 0-24 Months
1.1.3. Best Greek Handmade Toy 0-24 Months

1.2. Baby Feeding Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του μωρού

1.2.1. Best Portable Feeding Product / Equipment Set
1.2.2. Best Weaning Product
1.2.3. Best Baby Steriliser
1.2.4. Best Product for Breast Feeding
1.2.5. Best Highchair or Seat
1.2.6. Best Electronic Breast Pump

1.3. Baby Nutrition Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα διατροφή του μωρού όπως: Milk Formula, Baby Food, Baby Yogurt, Baby Dessert, Baby Snack, Baby Beverage κ.α.

1.4. Baby Sleeping Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον ύπνο του μωρού όπως: Sleep Accessories, Nursery Bedding / Crib, Baby Mattress, Nursery Accessories, Baby Monitor, Baby Rocker / Swing κ.α.

1.5. Baby Bathtime Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για το μπάνιο του μωρού

1.5.1. Best Shampoo
1.5.2. Best Baby Bath
1.5.3. Best Baby Bathtime Accessory

1.6. Baby Travel Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο ταξίδι του μωρού

1.6.1. Best Babycarrier / Back Carrier / Wrap
1.6.2. Best Changing Bag Under
1.6.3. Best Pushchair
1.6.4. Best Double Pushchair
1.6.5. Best Travel System
1.6.6. Best Stroller
1.6.7. Best Car Seat
1.6.8. Best Travel Accessory
1.6.9. Best Swimming Product

1.7. Babycare Product
Αφορά καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την περιποίηση του μωρού

1.7.1. Best Disposable Nappy
1.7.2. Best Nappy Pants
1.7.3. Best Swim Nappy
1.7.4. Best Babywipes
1.7.5. Best Organic Babycare Product
1.7.6. Best Baby Care Cream
1.7.7. Best Toilet/Potty Training Product
1.7.8. Best Teething Product
1.7.9. Best Sun Care Protection

1.8. Clothes & Outdoor Wear
Αφορά ρούχα, παπούτσια και προϊόντα καθαρισμού που απευθύνονται σε μωρά

1.8.1. Best Baby Clothing Brand
1.8.2. Best Baby Footwear
1.8.3. Best Cleaning Product

1.9. Pregnancy and Breastfeeding Products & Services – NEW

1.9.1. Best Pregnancy Feeding Product
1.9.2. Best Pregnancy Sleeping Product
1.9.3. Best Pregnancy Bathtime Product
1.9.4. Best Pregnancy or Breastfeeding Travel Product
1.9.5. Best Pregnancy care Product
1.9.6. Best Pregnancy Clothes & Outdoor Wear
1.9.7. Best Breastfeeding care Product
1.9.8. Best Innovative Pregnancy Treatment
1.9.9. Best Innovative Breastfeeding Treatment
1.9.10. Best Pregnancy Supplement
1.9.11. Best Breastfeeding Supplement
1.9.12. Best Pregnancy Pillow
1.9.13. Best Pregnancy Health Service
1.9.14. Best Pregnancy Leisure Time Service
1.9.15. Best Pregnancy Education Service
1.9.16. Best Pregnancy Media Service
1.9.17. Best Pregnancy Retail Service
1.9.18. Best Birth Center
1.9.19. Best Greece Independent Birth Center
1.9.20. Best Birth Center as Department in Hospital

1.9.21. Best Maternity Clinic
1.9.22. Best IVF Center
1.9.23. Best IVF Clinic in Hospital

1.10. Maternity Product
Αφορά προϊόντα για τη νέα μητέρα όπως: Maternity Skincare Products, Feeding Clothing, Maternity Fashion Brands κ.α.

1.11. Miscellaneous* Product

Πυλώνας 2: Υπηρεσίες

2.1. Baby Health Service
Αφορά καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας που αφορούν την εγκυμοσύνη και τα μωρά όπως: Maternity Hospital, Stem Cells & Tissue Center, Baby Insurance Program, Baby Healthcare Program κ.α.

2.2. Baby Leisure Time Service
Αφορά καινοτόμες υπηρεσίες για τον ελεύθερο χρόνο και τη ψυχαγωγία του μωρού όπως: Playground, Swimming Pool, Baby Activity, Babysitting Service κ.α.

2.3. Baby Education Service
Αφορά καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης που αφορά τα μωρά όπως: Kindergarten, Baby Education Activity κ.α.

2.4. Baby Media Service
Αφορά καινοτόμες υπηρεσίες των media που αφορούν μωρά και νέους γονείς όπως: Book, Site, Magazine (Printed or Online), App κ.α.

2.4.1. Best Mother-Baby Site
2.4.2. Best Mother-Baby YouTube Channel
2.4.3. Best Mother-Baby Instagram Page
2.4.4. Best Mother-Baby Facebook Page
2.4.5. Best Mother-Baby Product Campaign

2.5. Baby Retail Service
Αφορά καινοτόμες retail υπηρεσίες που αφορούν μωρά και νέους γονείς

2.5.1. Best Baby Store
2.5.2. Best Baby Shoes Store
2.5.3. Best Baby Toys Store
2.5.4. Best Baby Furniture Store
2.5.5. Best Baby Online Store

2.6. Miscellaneous * Service

* Miscellaneous
Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Βραβεία

Tα βραβεία που δίνονται σε κάθε κατηγορία είναι Gold, Silver, Bronze και προκύπτουν από τους μέσους όρους της βαθμολογίας της Κριτικής Επιτροπής. Οι Διοργανωτές και ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται / συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Platinum Awards
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων platinum awards. Βραβεία της Χρονιάς Τα βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum Αward 10 βαθμοί
  • Gold Αward 7 βαθμοί
  • Bronze Αward 1 βαθμός

Baby Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1 και 2. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Baby Company of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην συμμετέχουσα εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1 και 2. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.